Kunnen zzp’ers zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Kunnen ondernemers zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Eigenlijk niet!

Slechts een deel van de zzp’ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid. Wat is het gevaar? 

In 2023 geeft 67 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) aan (bron ZEA rapport) een of meerdere voorzieningen te hebben voor het geval zij arbeidsongeschikt worden. Dit is een lichte stijging vergeleken met 2 jaar eerder toen dat nog bij 63 procent het geval was. Een voorziening in de vorm van spaargeld en beleggingen komt het meest voor. Dit percentage is licht gestegen van 35 procent in 2021 tot 36 procent in 2023.

Van de zzp’ers heeft slechts 24 procent naar eigen zeggen een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hun werk als ondernemer afgesloten. Dit aandeel is het grootst in de bouw (77 procent), zorg (76 procent) en het kleinst in de handel (58 procent) en recreatie (59 procent).

Reden afsluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering

De belangrijkste redenen voor het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn dat men het financiële risico niet zelf kan dragen (64 procent) en dat men niet kan terugvallen op het inkomen van de partner (31 procent). In de bouw geven relatief veel zzp’ers (43 procent) als reden dat ze (mede) vanwege het hoge risico op arbeidsongeschiktheid een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten.

Waarom verzekeren zzp’ers zich niet?

Dat heeft meestal een financiële reden. Veel zzp’ers gaan ervan uit dat het een kostbare verzekering is. Voor sommige ondernemers klopt dat beeld, maar de meeste zzp’ers kunnen tegen een redelijke maandelijkse premie het risico bij een verzekeraar neerleggen. Het risico van het arbeidsongeschikt raken is te groot om zelf te dragen. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid moet je namelijk jezelf zien te redden tot aan jouw pensioen. Daar komt nog bij dat je eigenlijk ook nog een bedrag moet reserveren ter aanvulling op de AOW.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 19-09-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie