Identiteitscontrole bij financiële dienstverlening

Financiële instellingen zijn verplicht om de identiteit van hun cliënten vast te stellen. Deze identificatie vindt plaats om ongebruikelijke transacties te kunnen melden.

Informatie over identiteitsfraude
Wilt u een verzekering aanvragen? Dan vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs en bankpas. We hebben deze kopieën nodig om te controleren wie u bent. Dit zijn we wettelijk verplicht.

Met welke identiteitsbewijzen kunt u zich identificeren?
U kunt zich op verschillende manieren identificeren. Bijvoorbeeld met uw paspoort. Uw rijbewijs is niet altijd te gebruiken als identiteitsbewijs. De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs:

  • Paspoort
  • Nederlandse identiteitskaart
  • ID-kaart of paspoort uit een EER-land
  • Nederlands vreemdelingendocument

Hoe verstuurt u de kopie van uw identiteitsbewijs veilig?
De overheid waarschuwt voor identiteitsfraude. Bij identiteitsfraude doet iemand anders zich voor als u. Hiervoor kunnen de gegevens op uw identiteitsbewijs gebruikt worden. Natuurlijk gaan wij en de met ons samenwerkende verzekeraars en banken zorgvuldig om met de kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt zelf ook iets doen om de kans op identiteitsfraude te verkleinen. Verstuur de kopie van uw identiteitsbewijs op een veilige manier:

  • Schrijf op de kopie de naam van de aanbieder waarvoor de kopie bestemd is en de datum waarop u de kopie afgeeft.
  • Zorg hierbij dat uw naam en handtekening goed leesbaar blijven.
  • Streep uw burgerservicenummer (BSN) door.

De Rijksoverheid heeft hiervoor overigens een handige app ontwikkeld.
Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antw...

Achtergrond
Sinds 1 augustus 2008 zijn de Wet identificatie bij (financiële) dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT).

De WWFT gaat uit van een ‘risicogeoriënteerde’ benadering: een financiële instelling moet zelf inschatten in hoeverre een financiële transactie risico’s met zich meebrengt. Hoe groter dat risico, hoe meer onderzoek naar de (identiteit van de) cliënt wordt vereist. De financiële instelling kan – als bewijs van de identificatieverplichting (reconstructieplicht) – daarbij ook een afschrift (lees: kopie) van het gecontroleerde identiteitsdocument vastleggen en gedurende vijf jaar bewaren.